Affärsidé, mål och strategi

 

Affärsidé

AllTeles affärsidé är att erbjuda telefoni och bredband till alla och att Bolagets erbjudande ska uppfattas som enkelt, nära och prisvärt.

 

 

Strategi

 

TRYGGT - ENKELT - NÄRA

 

AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartners leverera internet- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Tjänsterna realiseras i fast och mobil infrastruktur i långsiktiga avtal med valda affärspartners. Tillväxt ska ske organiskt genom ny- och korsförsäljning samt via förvärv. För att säkerställa en hög servicenivå bedriver AllTele kundserviceverksamheten i egen regi.

 

 

Taktik

 

FLEXIBELT - BESLUTSAMT - OFFENSIVT

 

Att noga följa marknadens utveckling och snabbt anpassa Bolaget efter kundernas behov. En av entreprenörskap präglad organisation. Tjänsterna ska baseras på ny och kostnadseffektiv teknik.

 

 
Ring Maila